Grow with the Flow

Als spin-off van het Id3as Smart Marine Aquaponics project ging NoordOogst een nieuwe samenwerking met het Hanze Institute of Engineering in Assen, in de Techhub. NoordOogst heeft daartoe zelfs tijdelijk zijn intrek genomen in de Techhub.

Het onderzoek richtte zich op het automatiseren van processen in aquaponics. Centraal stond hoe stroming van water en lucht effect heeft op de groei en nutriëntenopname van sla.  De vissoort in het systeem was de blauwe winde. Er waren vier 1.000 litersystemen met elk vijf professionele slagoten met elk 11 slaplanten. Naast verdamping van water werd ook temperatuur, stikstof, fosfaat, zuurgraad, DO, EC en licht gemonitord. De sla stond in een verduisterde kas met ledverlichting. Bij het project was ook de firma Priva betrokken. Priva is een specialist in klimaatbeheersing in onder andere hydrocultuur. Uit de hydrocultuur hebben we tal van nieuwe inzichten ontleend die we we kunnen gebruiken om aquaponics te verbeteren.

Studenten konden studiepunten verdienen door een aantal deelprocessen te automatiseren. Zo is er een ingenieus weegsysteem ontwikkeld om verdamping te meten, een automatisch systeem ontworpen om waterkwaliteit te testen en is er een interfase gemaakt om tests op afstand te kunnen monitoren.

Het project werd ondersteund door een voucher van de Provincie Drenthe. Een aardige spin off van het project was dat we geproduceerde sla konden doneren aan de voedselbank in Assen.

 

Menu