Smart Marine Aquaponics

Samen met ID3As doet NoordOogst een haalbaarheidsonderzoek waarbij de vraag centraal staat hoe sensortechnologie kan bijdragen aan de bevordering van mariene aquaponics. Zout water stelt bijzondere eisen aan sensoren en actuatoren en we willen graag kennis opdoen met het monitoren en beheersen van zoutwatersystemen.

ID3As is een samenwerkingsverband tussen de Hanzehogeschool en de Hochschule Osnabrück, gericht op de toepassing van sensortechnologie en het stimuleren van de economie in de Eems Dollard Regio. Het Hanze Institute of Technologie in Assen is betrokken als partner, het Alfred Wegener Insititute uit Bremerhaven.

Eén van de beoogde uitkomsten van het haalbaarheidsonderzoek is een proof of concept voor de Aquamarine Smart Sensor Box, een robuust meet- en regelsysteem dat onder verschillende omstandigheden gebruikt kan worden in (mariene ) aquaponic systemen.

Een rapport (in het Engels) over het onderzoek vind je hier.

Noordoogst Smart Marine Aquaponics met de Hanze
Menu