MIT 2020 Van bijvangst naar premium Hollandse garnaal

NoordOogst, in deze aanvraag begeleid door subsidieadviesbureau ASQA Subsidies B.V., zal een haalbaarheidsonderzoek uitvoeren om de technische, economische en organisatorische mogelijkheden en onmogelijkheden van een wereldwijd vernieuwende aquaponics-techniek in beeld te krijgen. De organisatie verwacht dat het met de beoogde techniek voor het eerst mogelijk zal zijn om de Hollandse garnaal op te kweken waardoor gevangen ondermaatse garnalen niet langer teruggegooid hoeven te worden in zee of in andere reststroom van de aanlandingsplicht verwerkt hoeven te worden. Bij een succesvol project beoogt NoordOogst in een vervolgproject een nieuwe dienstverlening rond deze innovatie te kunnen ontwikkelen. Met dit project worden de haalbaarheidsvragen rond de innovatie beantwoord en zal middels een analyse van de projectresultaten en een daaruit volgende eindrapportage een Go of No-Go beslissing gemaakt worden voor het opstarten van een vervolgproject.

   

Menu