ZiltLab

NoordOogst wil duurzaam een bijdrage leveren aan de oplossing van voedselvraagstukken. We gaan er van uit dat die oplossingen uit zee moeten komen.  We zijn er van overtuigd dat we hierin het verschil kunnen maken. Daarom zijn we overgestapt op zoutwater aquaponics concepten.  Aquaponics is al een behoorlijk innovatieve manier om voedsel te produceren, zilte aquaponics is dat helemaal. Vandaar dat we bezig zijn met de ontwikkeling van ZiltLab, een testomgeving voor zilte aquaponics.

We begonnen met het Ziltlab waar we stopten met ons Aquaponics Atelier, dat gericht was op zoet water. We hergebruikten de zeecontainers voor de MARS-Unit (Marine Aquaponics Research Smart Unit), met een knipoog naar de NASA en Matt Damon. We deden hier toegepast onderzoek naar het functioneren van Zeebaars, Suikerwier, Zeesla, IJskruid en Lamsoor in gesloten, geïntegreerde systemen. Inmiddels is de MARS unit omgebouwd voor een haalbaarheidsstudie naar het op land opkweken van de Hollandse Garnaal.

Na en naast kleinschalig onderzoek ontstaat ook de behoefte om op grotere schaal te experimenteren met de kennis die we hebben opgedaan. Daarom wordt het Ziltlab doorontwikkeld op een veldlocatie. Met Suikerterrein Terra zijn we nu bezig tijdelijke vijvers in te richten. Inmiddels groeit ZiltLab uit naar een veldlab met een vijver van 150.000 m3 en een groeibed van 40 kuub. Daarin wordt de komende periode verder geëxperimenteerd met zeegroenten, zeewier en garnalen.

Uiteindelijk willen we naar een plek dicht bij zee. Een locatie die daarvoor in beeld is, is het gebied tussen de dubbele dijk in Delfzijl. Samen met de Provincie Groningen, Programma Rijke Waddenzee en Hogeschool van Hall Larenstein wil NoordOogst hier op korte termijn onderzoek gaan doen naar een systeem van landschapsinclusieve zilte teelten en de plaats die de Hollandse Garnaal hierin kan hebben.

Menu