Over NoordOogst

NoordOogst Aquaponics wil op een creatieve, innovatieve wijze duurzaam een bijdrage leveren aan de oplossing van voedselvraagstukken. Hiervoor doen we onderzoek en ontwikkelen we verschillende aquaponics concepten. Uiteindelijk werken we aan de boerderij van de toekomst. Op dit moment ligt de focus op mariene aquaponics, omdat we er van overtuigd zijn dat daar de toekomst ligt.

NoordOogst werkt volgens de principes van de korte keten, natuurinclusiviteit, volhoudbaarheid en van circulariteit. Daarnaast is NoordOogst een sociale onderneming waarbij maatschappelijke impact – minder honger in de toekomst – voorop staat. We onderschrijven dan ook de code Sociale Ondernemingen.

We werken nauw samen met kennisinstituten en partners die de dezelfde waarden aanhangen.

“De oplossing van problemen als verzilting, de schaarste van eiwitten en zoet water moet uit zee komen.”

– Erik Moesker

Noordoost Aquaponics Erik Moesker
Menu