MIT 2019 Marine Aquaponics

Van april 2019 tot en met april 2020 deed NoordOogst Aquaponics mee aan een haalbaarheidsstudie naar Marine Aquaponics. De hoofdvraag was:

Is een zoutwater aquaponics systeem te realiseren met vijf productiecompartimenten voor vis, schelpdieren, algen, zeegroenten en groenten?

NoordOogst heeft een aantal quick and dirty onderzoeken uitgevoerd in de MARS unit en in de Techhub Assen. Zo is er gekeken of zeebaars, zeekraal, ijskruid, lamsoor zeesla, suikerwier, blaaswier  samen in een geschakeld systeem kunnen. Ook is er getest met verschillende substraten, saliniteiten, goot systemen, eb en vloed en filtersystemen. De resultaten waren vanuit technisch oogpunt bemoedigend. Economisch gezien blijft een zout water opstelling op land wel uitdagend. Een scale-up naar een plek dichter bij zee zou nodig zijn om het rendabel te maken. Er is ook verkend of garnalen, zagers, kokkels en tapijtschelpen een plek kunnen krijgen in het systeem. Dit lijkt op basis van desk research en gesprekken met deskundigen heel goed mogelijk en belooft zelfs goede economische kansen, maar moet eerst technisch nog verder onderzocht worden.

NoordOogst ontving een MIT subsidie, via de SNN en Asqa Subsidies heeft het traject begeleid.

   

Menu