Hoe ironisch het ook klinkt, de oplossing
voor problemen als verzilting, de schaarste van
eiwitten en zoet water moet uit zee komen.

– Erik Moesker
De verzilting van landbouwgrond bestrijden met rivier- en
regenwater is -letterlijk- water naar de zee dragen.

- Erik Moesker

Real food doesn't have ingredients, real food is ingredients.

- Jamie Olivier
Het huidige, op kostenverlaging en productieverhoging
gebaseerde landbouwsysteem is niet langer houdbaar, en moet
noodgedwongen plaatsmaken voor duurzame
kringlooplandbouw.

- Carola Schouten, minister van LNV
Thomas Malthus heeft gelijk als hij zegt dat de wereldbevolking
sneller groeit dan de aarde voedsel voor de mens kan produceren.
Schaarste, ellende en rampspoed zullen ons deel zijn...
...gelukkig bestaat er nog zoiets als innovatie.

- Erik Moesker
Now, more than ever, we need to connect the dots between climate, poverty,
energy, food and water. These issues cannot be addressed in isolation.

- Ban Ki-moon
Menu